Disclaimer

 • In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • website: iedere individuele webpagina geplaatst bij en/of onder het domein debbyverhoef.nl;
  • opsteller: de bevoegde eigenaar en opsteller van de website;
  • gebruik: onder meer het tonen, laden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen, verzenden, kopiëren, verplaatsen, opslaan, doorzenden, verspreiden, gebruik van maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • bezoeker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt als hierboven beschreven;
  • inhoud: alle informatie, teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of elk ander economisch nadeel.
 • Boven en onderstaande tekst is van toepassing op de gehele website. Door de website te gebruiken stemt u in met de inhoud en naleving van deze disclaimer.
 • Opsteller spant zich in om de inhoud van de website, daar waar relevant, regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud niet volledig en/of incorrect is.
 • Opsteller stelt de inhoud van de website beschikbaar in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder enkele garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 • Opsteller is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te onstaan als gevolg van gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de website.
 • Opsteller mag de website geheel naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment aanpassen of opheffen, met of zonder (voor-)aankondiging. opsteller is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
 • Behoudens deze disclaimer, is de opsteller niet verantwoordelijk voor alle aan de webpagina gekoppelde en/of gelinkte bestanden en/of websites van derden.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en/of de inhoud is niet toegestaan zonder de vooraf schriftelijke toestemming van de opsteller.
 • Opsteller behoudt zich het recht voor om bezoeker(s) de toestemming tot de website te ontzeggen. Opsteller zal het bezoek en gebruik van de website monitoren.
 • Bezoeker zal de opsteller, diens werknemers en vertegenwoordigers, beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en procedures.
 • Bezoeker zal de opsteller, diens werknemers en vertegenwoordigers, beschermen tegen en vrijwaren van alle (on)kosten voor rechtsbijstand, financieel en/of juridisch advies, accountants, etc. veroorzaakt door derden als gevolg van of gerelateerd aan gebruik van de website.

Aanvullende informatie

Vragen die betrekking hebben op de website dienen direct gericht te worden aan de opsteller.

Bij twijfel over gebruik en/of de inhoud van de website en/of de disclaimer dient ten alle tijden de opsteller als eerste schriftelijk te worden geraadpleegd.